237
شاهین تفنگدارزاده - سوابق تحصیلی
انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

محل عکس
سوابق تحصیلی

 

معدل

سال اتمام

سال شروع

نام دانشگاه

نام دوره

14.30

1380

1375

دانشگاه تبریز

کارشناسی

16.30

1383

1380

دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد

19.15

1388

1383

دانشگاه تبریز

دکتری

 

 

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: سنتز برخی از مشتقات هتروسیکل دار جدید از 4-پایرون ها

نام استاد راهنما:  دکتر عزیز شهریسا-دکتر کاظم دیندار صفا

تاریخ دفاع از پایان نامه: 3/4/ 1383               درجه : عالی

 

 

 

عنوان پایان نامه دکتری: تهیه پلیمرهای حاوی گروه عامل دار Si-H در زنجیر جانبی و واکنش آن ها با الکل ها و اولفین ها

 

نام استاد راهنما: دکتر کاظم دیندار صفا

تاریخ دفاع از پایان نامه: 6/8/ 1388               درجه : عالی

 

جوایز و عناوین:

1- نفر اول  آزمون دکتری دانشگاه تبریز در رشته شیمی آلی  در سال 1383

2-دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1387 در مقطع دکتری

3- عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1387

4- عضو  دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه تبریز از سال 1386

5-انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد واحد شبستر در سال 1386

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.