237
شاهین تفنگدارزاده - دروس آموزشی
انگلیسی
سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

محل عکس
دروس آموزشی

1-شیمی آلی پیشرفته

سنتز مواد آلی

3-هتروسیکل

4-شیمی عمومی

5-شیمی آلی

6-الکتروشیمی صنعتی

7-خوردگی فلزات

8-انتقال حرارت

9-انتقال جرم

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.