237
شاهین تفنگدارزاده - سوابق شغلی
انگلیسی
دوشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٦
ورود به سایت شخصی

 

محل عکس
سوابق شغلی

1-مسئول دفتر ارتباط با صنعت  از سال 1389 تا 1390

2-مسئول دفتر طرح برنامه و بودجه از سال 1390 تا کنون

3-مدیریت گروه مهندسی شیمی و صنایع غذایی از سال 1390 تا 1393

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.